เทคนิคการใช้ปืนสําหรับผู้หญิง

เทคนิคการใช้ปืนสําหรับผู้หญิง

เมื่อเอ่ยถึงอาวุธปืน ท่านผู้อ่านอาจคิดว่า “อาวุธปืน” เป็นของคู่กับชายชาตรีเท่านั้น แต่ความจริงแล้วหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะมีสตรีจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่สนใจในการใช้อาวุธปืน และเรียนรู้อีกทั้งสามารถใช้อาวุธปืนได้เป็นอย่างดีและสามารถสร้างชื่อเสียงในเรื่องของการยิงปืนให้กับตนเองและประเทศชาติ จะเห็นได้ว่าสตรีก็มีความสามารถไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอกครับ ซึ่งผู้เขียนจะขอแนะนําเทคนิคการใช้ปืนสําหรับสตรี เพื่อให้สามารถใช้อาวุธปืนป้องกันตนเองในยามคับขัน ในภาวะที่เศรษฐกิจทรุดและค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นจนชักหน้าไม่ถึงหลัง จะหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ยากยิ่ง ดังนั้นความจําเป็นที่สตรีจะต้องมีและใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินก็มีมากยิ่งขึ้นด้วย สําหรับเพื่อนๆ สตรีที่คิดจะมีอาวุธปืนไว้ใช้ป้องกันตนเองหรือเพื่อการกีฬาควรทราบถึงเทคนิคที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะทําให้การใช้อาวุธปืนที่ท่านมีอยู่ในครอบครอง มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประการแรก ขอแนะนําอาวุธปืนที่สมควรจะมีใช้ในกรณีพกพาเพื่อป้องกันตนเองและทรัพย์สิน ควรจะเป็นอาวุธปืนที่เล็กกะทัดรัด สามารถพกซ่อนได้มิดชิด ไม่ว่าจะเป็นการพกพาแนบกายหรือใส่กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าเครื่องสําอางก็ตาม สําหรับชนิดของอาวุธปืนที่เหมาะกับการพกพามี ๒ ชนิด คือ

ชนิดแรกเป็นปืนรีวอลเวอร์ (ลูกโม่) ลํากล้องสั้น ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ชอบและเห็นว่าเหมาะสมกับตนเอง จะเป็นขนาด .๓๘ หรือเล็กกว่านั้นก็ได้ ปืนชนิดลูกโม่เป็นปืนที่ใช้ง่ายปลอดภัยสําหรับผู้ที่มือใหม่ เพราะกลไลต่างๆ ไม่ซับซ้อน

ชนิดที่สอง คือ ปืนชนิดชนิด กึ่งอัตโนมัติ จะเป็นขนาด ๖.๓๕ มม., ๗,๖๕ มม. หรือ ๙ มม. ก็ได้ซึ่งมีให้เลือกใช้หลายยี่ห้อ อาวุธปืนแบบนี้มีรูปร่าง กะทัดรัดพกพาได้สะดวก เพราะตัวปืนแบนราบทําให้พกซ่อนได้มิดชิดกว่าลูกโม่ ( ซึ่งมีส่วนหนาตรงลูกโม่ ทําให้การพกพาไม่แนบเนียนนัก ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดในการใช้ของแต่ละคน แต่อย่าลืมนะว่าควรนำไปใช้ในทางที่ถูกเท่านั้น