สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษา
 สนามยิงปืน  กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสนามที่รวบรวมความทันสมัย ตามระบบมาตรฐานสากล  โดยจะเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ  สนามจึงมีโครงสร้างที่แข็งแรงและปลอดภัย  ซึ่งสามารถใช้ยิงปืนพกทุกระบบที่เหมาะสมกับสภาพสนาม คือ

1.  สนามยิงปืนระยะ 25 หลา จำนวน 2 สนาม  44 ช่องยิง
2.  สนามยิงปืนระบบ P.P.C. ระยะ  60  หลา  จำนวน  1  สนาม
3.  เป็นสนามเปิด บรรยากาศสบาย ๆ อากาศปลอดโปร่ง มีที่จอดรถกว้างขวางและปลอดภัย
4.  มีนักกีฬายิงปืนทีมชาติ  ครูฝึก  และวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน เป็นผู้แนะนำให้ความรู้ในการยิงปืนได้เป็นอย่างดี

   ค่าสมัครสมาชิก     1  ปี   300     บาท/คน
5  ปี   1,000  บาท/คน
ค่าใช้บริการสนาม  50  บาท/คน(ไม่เป็นสมาชิก)
  เอกสารการสมัคร      1.  สำเนาบัตรประจำตัว   1  ชุด
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน     1  ชุด
3.  รูปถ่าย  1  นิ้ว  2  รูป  ( นำมาในวันสมัคร)

เปิดบริการ 09.00 – 17.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ