กติกาการแข่งขันยิงปืน

กติกาการแข่งขันยิงปืน sbobet

กติกาการแข่งขันยิงปืน

รายละเอียดการแข่งขันและกติกาการแข่งขัน

ท่ายิง(Position)

          ก่อนและระหว่างชุดการแข่งขัน รวมทั้งในขณะที่มีการรบรรจุกระสุน หรือมีการตรวจสอบ หรือมีการขึ้นไกไว้ ปืนจะต้องชี้ไปทางพื้นสนาม ซึ่งรวมไปถึงก่อนที่จะยืนอยู่ในตำแหน่งพร้อมสำหรับนัดต่อไป หรือขณะที่รอคำสั่ง “เลิกบรรจุ” ก็จะต้องกระทำแบบเดียวกัน
ในประเภทการยิงเร็วระยะ 25 เมตร การยิงจะเริ่มจากตำแหน่งพร้อม ซึ่งในตำแหน่งพร้อมนี้ แขนของนักกีฬาจะต้องชี้ลงไม่มากกว่า  45 อาศา เมื่อวัดจากแนวตั้งแต่จะไม่ชี้ไปยังพื้นดินที่หน้าผู้ยิง โดยแขนจะต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ในขณะที่ทำการรอการกลับมาของเป้าหรือเมื่อใช้ เป้าอิเล็กทรอนิกส์จะต้องรอจนกว่าไฟเขียวติด
สำหรับการแข่งขันกีฬายิงปืนนั้นท่ายิงจะแบ่งเป็น 3 ท่า คือ

  1. ท่านอน (Prone) นักกีฬาจะต้องอยู่บนที่โล่งของช่องยิง โดยนักกีฬาจะต้องใช้ผ้าปูช่องยิงเพื่อวางข้อศอกได้ ลำตัวของนักกีฬาจะต้องอยู่บนช่องยิงโดยหันหัวไปทางเป้า ตัวปืนจะรองรับด้วยมือข้างหนึ่งและไหล่อีข้างหนึ่งเท่านั้น ในขณะทำการเล็ง แก้มของนักกีฬาจะต้องวางอยู่กับโครงปืน โดยตัวปืนอาจจะรองรับด้วยสลิงก็ได้ แต่กระโจมมือที่อยู่กับมือซ้ายจะต้องไม่สัมผัสกับเสื้อยิงปืนและจะต้องไม่มี ส่วนใดของปืนสัมผัสกับวัสถุใดๆ นอกจากนี้ห้ามวางหรือพักตัวปืนที่จุดใดๆทั้งสิ้นส่วนของแขนด้านหน้าส่วนแขน ของเสื้อยิงปืนด้านหน้าและข้อศอกจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสูงขึ้นจาก พื้นผิวช่องยิง ส่วนแขนหน้าของนักกีฬาที่มีสลิงจะต้องมีมุมไม่น้อยกว่า 30 องศา ตามแนวนอน โดยวัดจากแนวแขนส่วนหน้า
  2. ท่ายืน (Standing) นักกีฬาจะต้องยืนอย่างอิสสระด้วยเท้าทั้งสองข้าง บนพื้นที่ในช่องยิงหรือผ้ารองพื้น โดยปราศจากสิ่งค้ำจุนใดๆ ตัวปืนจะต้องรองรับด้วยแขนข้างหนึ่งและไหล่ หรือแขนด้านบนที่อยู่ใกล้ไหล่และตัวปืนจะต้องไม่ถูกหนุนโดยเสื้อยิงปืนหรือ ส่วนของหน้าอกที่อยู่พ้นพื้นที่ไหล่ขวาและหน้าอกด้านขวาออกมา แขซ้านด้านบนและข้อศอก จะรองรับอยู่บนส่วนของอกหรือสะโพก ข้อควรระวัง คือ ในการยิงท่ายืนนี้ ห้ามใช้สลิงกับปืนทุกชนิด
  3. ท่านั่ง (Kneeling) ท่านั่งยิงนั้นอวัยวะบริเวณปลายเท้าขวา หัวเข่าขวาและเท้าซ้ายของนักกีฬาขะต้องสัมผัสกับพื้นช่องยิงตัวปืนจะต้องรอง รับด้วยแขนและไหล่ขวา ศอกซ้ายจะรองรับด้วยเข่าซ้าย ตัวปืนอาจรองรับด้วยสลิง แต่กระโจมมือที่อยู่หลังมือซ้ายจะต้องไม่สัมผัสกับเสื้อยิงปืน

การตั้งเป้า (Handling of Targets)
          ในการแข่งขันยิงปืนนั้นได้แบ่งประเภทออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. เป้ากระดาษ (Paper Targets) โดยปกตินักกีฬาจะทำการเปลี่ยนเป้าด้วยตัวเองภายใต้การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ สนาม ทันทีที่นักกีฬายิงครบ 1 ชุด 10 เป้านักกีฬาจะต้องวางเป้าลงบนพื้นที่ที่สะดวกต่อเจ้าหน้าที่แนวเป้า ซึ่งจะนำเป้านั้นใส่ลงในพื้นที่บรรจุที่ปลอดภัยและนำเข้าไปในห้องประมวลผล และจัดอันดับโดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แต่ถ้าใช้เป้าเลื่อนแบบอัตโนมัติและมีการเปลี่ยนเป้า นักกีฬาอาจต้องควบคุมการเปลี่ยนเป้าเองหรือควบคุมโดยเจ้าหน้าที่แนวเป้า ถ้านักกีฬาพบเครื่องหมายหรือพบการเปลี่ยนเป้าช้าเกินไป นักกีฬาจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สนามถ้าเจ้าหน้าที่สนามหรือกรรมการตัดสิน เห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะต้องแก้ไขให้เหมาะสม ถ้านักกีฬาหรือเจ้าหน้าที่ทีมอาจทำการประท้วงต่อกรรมการตัดสินได้ ถ้ากรรมการตัดสินเห็นด้วยจะมีการขยายเวลาให้โดยมีเวลาทดให้ไม่เกิน 10 นาที
  2. เป้าบันทึกคะแนนชนิดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Scoring Targets) คำสั่งสำหรับการใช้งานปุ่มควบคุมของเป้าบันทึกคะแนนชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้ควบคุมการทำงานจะแสดงผลการทำงานบนจอภาพ ส่วนการเปลี่ยนเป้าจากเป้าททดสอบศูนย์ไปเป็นเป้าบันทึกคะแนนนั้น หัวหน้าเจ้าหน้าที่สนามจะเป็นผู้ประกาศให้ทราบ นอกจากนั้นห้ามไม่ให้บังบริเวณจอภาพหรือส่วนใดของจอแสดงผลโดยกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่ในสนาม อีกทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สนามจะต้องไม่สัมผัสกับแผงควบคุมการพิมพ์ หรือแถบกระดาษพิมพ์ก่อนที่จะจบการแข่งขันนั้นๆ ยกเว้น ในกรณีที่ด้รับการอนุญาตจากกรรมการตัดสินเท่านั้น นอกจากนี้ก่อนออกจากสนามแข่งขันนักกีฬาจะต้องลงชื่อในแถบผลคะแนนเพื่อรับรอง ผลคะแนน

กติกาการแข่งขัน (Competition Rules)
          เวลาเตรียมตัว : นัก กีฬาจะมีเวลา 10 นาทีก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น เพื่อเตรียมตัวครั้งสุดท้าย ก่อนและระหว่างเวลาเตรียมตัว นักกีฬาอาจจะทำการยิงแห้ง (ยิงแห้งคือ การปลดกลไกของการยิงของปืนที่ไม่ได้บรรจุกระสุนหรือการปลดกลไกชนิดอากาศอัด หรือแก๊สโดยไม่มีการปล่อยอากาศหรือแก๊สออกไป)
การเริ่มยิง : การแข่งขันจะ เริ่มขึ้นเมื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่สนามออกคำสั่ง “เริ่มยิง” กระสุนทุกนัดที่ยิงภายหลังจากผู้เข้าแข่งขันเสร็จสิ้นการทดสอบงศูนย์ ถือเป็นการบันทึกการแข่งขัน แต่ถ้ายิงก่อนเริ่มเวลาการแข่งขันกระสุนลูกนั้นจะถูกลงโทษโดยตัด 2 คะแนนบนเป้าแข่งขันเป้าแรก
การเปลี่ยนตัวนักกีฬา : เมื่อนักกีฬาคนใดยิงกระสุนทดสอบศูนย์นัดแรกแล้ว หากถอนตัวจากการแข่งขัน จะไม่มีการเปลี่ยนตัวให้นักกีฬาคนอื่นลงแข่งขัดแทน
การยิงทดสอบศูนย์ : จะ ไม่จำกัดจจำนวนแต่ต้องยิงก่อนเริ่มยิงบันทึกผลนัดแรกของการแข่งขัด และเมื่อยิงกระสุนบันทึกผลนัดแรกแล้วห้ามยิงทดสอบศูนย์อีก เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากกรรมการตัดสินอย่างถูกต้องตามกติกา
เวลาที่เหลือ : หัว หน้าเจ้าหน้าที่สนามจะต้องแจ้งเวลาที่เหลือแก่นักกีฬาโดยผ่านเครื่องขยาย เสียง เมื่อเหลือเวลา 10 นาทีและ 5 นาทีสุดท้ายของการแข่งขัน และการแข่งขันจะหยุดลงเมื่อมีคำสั่ง “หยุด” หรือมีสัญณานที่กำหนดปรากฎ